Δήμος Τριφυλίας: Στα αζήτητα η ανακύκλωση

Δεν θα αναφερθώ σε ζητήματα μείωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και απαξίωσης των υποδομών στο δήμο Τριφυλίας, παρά τις συνεχείς αυξήσεις των δημοτικών τελών.  Απασχολούν, άλλωστε, συχνά τον τοπικό τύπο και τα γνωρίζουν οι πολίτες.

Είναι γνωστή, για παράδειγμα, η αδυναμία έγκαιρης αποκομιδής των απορριμμάτων (αν δεν αναπτυχθεί ζωή στους κάδους, δεν διεγερθεί η όσφρηση και δεν προκληθεί η αισθητική, σκουπίδια δεν μαζεύονται), η αδυναμία πλυσίματος και απολύμανσης, για λόγους υγιεινής, των κάδων συλλογής απορριμμάτων.

Θα αναφερθώ στο γεγονός της εγκατάλλειψης του Προγράμματος Ανακύκλωσης στο δήμο Τριφυλίας. Στις 29 Αυγούστου 2007 υπογράφηκε σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης ΑΕ «ΕΕΑΑ ΑΕ» και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μεσσηνίας (ΕΣΔΙΣΑ).

Σκοπός της, ισχύουσας, σύμβασης είναι η λειτουργία προγράμματος ανακύκλωσης σε ότι αφορά χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί. Στις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων αναφέρεται ότι η ΕΕΑΑ ΑΕ θα προμηθεύσει τους συνεργαζόμενους δήμους με αριθμό μπλέ κάδων και αυτοκίνητα μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Οι δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συλλέγουν, από τους μπλέ κάδους που τους έχουν διατεθεί, τα ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί, πλαστικό, νάϊλον, αλουμίνιο, μέταλλο, χαρτί) και να τα μεταφέρουν, με τα οχήματα που τους έχουν δοθεί, στο ΚΔΑΥ.

Το πρόγραμμα λειτούργησαν οι Καποδιστριακοί δήμοι, την χρονική περίοδο 2008 έως και τέλος του 2010. Από 1-1-2011 το λειτουργούν οι Καλλικρατικοί δήμοι.

Είναι προφανές πως για τη λειτουργία του προγράμματος καταβλήθηκαν προσπάθειες και δαπανήθηκαν ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για φυλλάδια ενημέρωσης, επισκέψεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, των μαθητών, των επαγγελματιών. Εργάστηκαν με μεράκι πολλοί άνθρωποι σε όλους τους τ. δήμους. Δημιουργήθηκαν συναινέσεις και καλλιεργήθηκαν προσδοκίες στις τοπικές μας κοινωνίες. Η αναγκαιότητα, άλλωστε, της ανακύκλωσης είναι προφανής. Περιορίζει τον όγκο των απορριμμάτων και το κόστος διαχείρισης για τους πολίτες, είναι επωφελής για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Από τις αρχές του 2011, το πρόγραμμα ανακύκλωσης εγκαταλείφθηκε στο δήμο Τριφυλίας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των δημοτών. Αρκετοί δημότες, θεωρώντας πως εξακολουθεί να λειτουργεί, συνεχίζουν να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Η απογοήτευση δε των πολιτών, που γνωρίζουν πως όλα καταλήγουν στους ΧΑΔΑ του δήμου, είναι μεγάλη. Μια προσπάθεια χρόνων πήγε στο βρόντο. Σημειώνουμε, ότι ο δήμος Τριφυλίας διαθέτει ειδικό απορριμματοφόρο όχημα και πλήθος μπλέ κάδων, που του έχουν παραχωρηθεί για την ανακύκλωση. Τόσο, όμως, το αυτοκίνητο όσο και οι μπλέ κάδοι δεν χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση. Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων στους ΧΑΔΑ του δήμου.

Τα αποτελέσματα της εγκατάλειψης του προγράμματος είναι προφανή:
Παραβιάζεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία. Υπονομεύεται ένα πρόγραμμα που «τρέχει» από το 1991 ως κοινοτική οδηγία, που το 2001 έγινε νόμος του ελληνικού κράτους και το 2008 (άρθρο 4 κοιν. Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) τέθηκαν οι άξονες διαχείρισης αποβλήτων: πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, διάθεση.

Ο δήμος παραβιάζει συμβατικές του υποχρεώσεις και είναι έκθετος, με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό να έχει. Γίνεται αντισυμβατική χρήση των μπλέ κάδων και του αυτοκινήτου, που του έχουν παραχωρηθεί για συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και μόνο.

Χρήματα του χειμαζόμενου ελληνικού λαού ξοδεύονται σε γυαλιστερά έγχρωμα φυλλάδια και σωστά, για να προβληθεί το έργο της ανακύκλωσης. Στο περιοδικό Flash της Μεσσηνίας, τ. 278, Οκτώβριος 2012, σελίδες 32-33, υπάρχει δισέλιδη διαφήμιση από τον ΕΣΔΙΣΑ, για την ανάγκη και τα οφέλη της ανακύκλωσης καθώς και για την ανακύκλωση των συσκευασιών από γυαλί, πλαστικό, νάϊλον, αλουμίνιο, μέταλλο στους μπλέ κάδους. Ο ΕΣΔΙΣΑ γνωρίζει, άραγε, ότι στο δήμο Τριφυλίας έχει εγκαταληφθεί η ανακύκλωση; Γνωρίζει ότι το διαφημιστικό μήνυμα, σε ότι αφορά, τουλάχιστον, το δήμο Τριφυλίας είναι ψευδές και παραπλανητικό;

Συσσωρεύονται ανακυκλώσιμα και μη απορρίμματα στους ΧΑΔΑ του δήμου, μεγαλώνει ο όγκος των σκουπιδιών, ευννοούνται συνθήκες αυτανάφλεξης, έκλυσης διοξινών και παραγωγής τοξικής τέφρας. Φαινόμενα που συχνά – πυκνά ζούμε.

Ο δήμος Τριφυλίας διαθέτει τη θλιβερή μοναδικότητα να είναι ο μόνος δήμος του νομού Μεσσηνίας, στον οποίο δεν εφαρμόζεται, πλέον, πρόγραμμα ανακύκλωσης. Καθημερινά δυσφημίζεται η έννοια της ανακύκλωσης, από τον ίδιο το δήμο, με τη χρήση που γίνεται στους μπλέ κάδους και στο ειδικό αυτοκίνητο της ανακύκλωσης. Η αισθητική αυτή ξεπερνάει κάθε όριο και προσβάλλει το όλο πρόσωπο του δήμου Τριφυλίας. Κανένας δεν μπορεί να νιώθει υπερήφανος μ`αυτή την κατάσταση.

Τι πρέπει να γίνει:
Ο δήμος Τριφυλίας οφείλει να φύγει από λογικές διαχείρισης της καταστροφής. Να πάψει να είναι το αρνητικό παράδειγμα του νομού. Στοιχειώδης περιβαλλοντική και αυτοδιοικητική ευαισθησία, συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία, τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, επίγνωση του παραγωγικού και τουριστικού χαρακτήρα του δήμου, σεβασμός των πολιτών και της δημόσιας υγιεινής επιβάλλουν την άμεση επαναλειτουργία του προγράμματος και τη δημόσια έκφραση συγνώμης στους δημότες.

Υ.Γ. Θέλω να πιστεύω πως η εγκατάλλειψη της ανακύκλωσης είναι ένα ακόμα δείγμα αδιαφορίας και διοικητικής ανεπάρκειας και όχι επιλογή για την παραγωγή μεγάλου όγκου απορριμμάτων, ώστε να εξυπηρετηθούν επιλογές και σχεδιασμοί, που έχουν σχέση με την καύση των απορριμμάτων και την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής τους, με υψηλό, μάλιστα, οικονομικό κόστος για τους πολίτες.

του Δ. Δριμή
τ. δήμαρχος Αετού 
μέλος της Γραμματείας του τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ

Share
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

BigMagazine theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Book of Ra Online, Sizzling Hot Deluxe and Novoline Spiele.